19 Ekim 2013 Cumartesi

İnsan Beyninin Geleceği Balık Tüketimine Bağlı

İNSAN BEYNİNİN GELECEĞİ BALIK TÜKETİMİNE BAĞLI
Gelbalder özel
FAO Balık Avcılığı ve Yetiştiriciliği bölümü başkanı Árni M. Mathiesen "insan beyninin gelieceği balık tüketimine bağlıdır" dedi.
Mathiesen şöyle devam etti;
"İnsan oğlunun beyni balık tüketmeye başladığında gelişti, yeni buluşlar gerçekleştirmeye başladı.
İnsanlar genellikle balıkların önemli bir protein kaynağı olduğuna vurgu yapar, ancak balıklarla ilgili en önemli detay Omega3 yağ asitlerinin kaynağı olmasıdır. Bu yüzden, yağ asitlerinden oluşan insan beyninin geleceğinin balık tüketimine bağlı olduğunu söyleyebiliriz.
Eğer yeni icatlar yeni teknolojiler geliştirmeye devam etmek istiyorsak toplumların daha çok balık tüketmesi gerekiyor."


Mathiesen genç ve tetişkinlerin her gün bir kaşık balık yağı içmesini tavsiye ediyor.

Halihazırda dünya balık üretiminin yaklaşık yarısı çiftliklerde gerçekleşiyor.

Mathiesen 2030 yılında doğal sularda yaşayan balık miktarının tükenme noktasına geleceğini ve yükselen talebi karşılamak için balık üretme çiftliklerinin tek alternatif hale geleceğini belirtiyor.

19 Şubat 2013 Salı

Yasadişi Balik Ticaretine Son ! Belediyeler Ve Mühendisler Göreve

Çağrıyı destekleyen paydaş sayısı Gelbalder ile birlikte 38 e, imza sayısı ise 19.02.2013 saat 22:00 itibariyla 1285 e ulaşmıştır.
Destekleyen herkese teşekkürler.
İmza linki en alttadır.

ÇAĞRI PAYDAŞLARI

SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ (Katılım sırasıyla)

1. SS. Küçükyalı Su Ürünleri Kooperatifi
2. SUDAK (Isparta Sportif Olta Balıkçılığı ve Su Hayatını Koruma Derneği)
3. Oltacı Dergisi
4. Merkoder - Mersin Balıklarını Koruma ve Yaşatma Derneği
5. Sinop AKUILA Su Sporları Kulübü
6. Mavi Kilikya Derneği (MAKİDER)
7. Yakakent Yelken Amatör Denizcilik Gençlik ve Spor Kulübü
8. Balık Tutkunları Sportif Olta Balıkçıları ve Doğal Hayatı Koruma Kulübü Derneği
9. SÜMDER Su Ürünleri Mühendisleri Derneği
10. GreenPeace Akdeniz
11. WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı)
12. SS. Kastamonu İli Cide İlçesi Su ürünleri Kooperatifi
13. Bafra Amatör Oltacılar Derneği
14. SS. Bitez Beldesi Su Ürünleri Kooperatifi
15. SS. Gerze Su Ürünleri Kooperatifi
16. Amatör SAD Amatör Su Atı Avcıları Derneği
17. Balıkçılığı Koruma ve Geliştirme Derneği (BKGD)
18. Gaziantep Sportif Olta Balıkçılığı ve Su Hayatını Koruma Derneği
19. ESABDER (Eskişehir Sportif ve Amatör Olta Balıkçılığı ve Doğal Hayatı Koruma Derneği)

FORUMLAR ve TOPLULUKLAR (Katılım sırasıyla)

1. “Amatör Balıkçılık ve Balık Dostları Platformu”
2. “Balık Avı Net” Amatör Balıkçılık Forumu
3. “Balıktayız” Amatör Balıkçılık Forumu
4. “Usta Balıkçıyız” Amatör ve Sportif Balıkçılık Forumu
5. “Balık Peşinde” Amatör ve Sportif Balıkçılık Forumu
6. “OltaMisina” Amatör ve Sportif Balıkçılık Forumu
7. “vBulletin Destek Türkçe Yardım Platformu”
8. Amatör ve Sportif Balıkçılık Platformu
9. “Çanakkale Kıyı Balıkçıları & Doğal Yaşamı Koruma Topluluğu”
10. “Dost Balıkçılar” Samsun yerel amatör balıkçılık forumu,
11. “Zıpkıncı Su Altıve Amatör Balıkçılık Forumu”
12. “Amatör Balıkçılık & Balık Avı Forum”
13. “Türk Balık Avı Forum”
14. “CarpTR Forum”
15. “Balıkçı Adası Forum”
16. “Amatör Olta Balıkçılığı ve Balık Tutma Teknikleri Forum”
17. “Amatör Balıkavı Forum”
18. "Aquapena Su Ürünleri Balıkçılık Bilgi Paylaşım Platformu"
http://imza.la/yasadisi-balik-ticaretine-son-belediyeler-ve-muhendisler-goreve

27 Ocak 2013 Pazar

Biraz Matematik, Biraz Oyun: Karadeniz'de ne kadar hamsi var?

Gelin biraz oyun oynayalım. Biliyorsunuz öğrenmede oyunun önemi herkesçe kabul edilen bir olgudur.

Akademik kariyer için bir çabam olmadığı için elimdeki bu veriyi bir bilimsel dergide değerlendirmek zorunda değilim. Amaç işe yararlılık ise; bilgiyi geniş kitlelere ulaştırma bakımından gelbalder forumun daha uygun olduğunu düşünüyorum.

Bu oyunda bilim adamları tarafından geliştirilmiş hesaplama ve tahmin teknikleri değil, mantık matematiği kullanılacaktır.
Yani parmak hesabı yapacağız. Belli olmaz, birileri alır rakamları değiştirir, fishery research dergisinde yayınlıyıverir Ama ben sorumluluk kabul etmem.

____________________________________________

Geçen sene bir hamsi gırgır teknesi yedeğiyle beş kez denize çıktım.
Her seferinde yaklaşık 3000 adet olmak üzere, toplam 15 bin adet civarında hamsi örneği aldım.
Bir kez iri hamsiye iki kez de ince hamsiye denk geldim.
Avı tam temsil etmesi için örnekleri balık yüklemeye başlandığı zaman, yarısı yüklenince ve en sonunda 1000 er tane olmak üzere aldım.

Balıkların boylarını ve ağırlıklarını ölçtüm, yaklaşık 150 tanesinin kulak taşına bakarak yaşlarını okudum.
15 bin balığın yaş dağılımını ayrıca bir matematiksel modele göre de tespit ettim.

Denizdeki hamsinin ortalama olarak yaş dağılımı şöyle çıktı;

% 78.7 si sıfır yaşında (yani o yıl doğmuş balık)
% 16.9 u bir yaşında
% 3.6 sı iki yaşında
% 0.8 i üç yaşında

Balık sayıları yaşa göre bu şekilde dağılıyordu

Sıfır yaşında 11899 adet
Bir yaşında 2554 adet
İki yaşında 545 adet
Üç yaşında 121 adet

Yaşa göre balıkların ortalama boyu aşağıdaki gibi çıktı.

Sıfır yaşında 8.58 cm
Bir yaşında 10.66 cm
İki yaşında 12.11 cm
Üç yaşında 13.26 cm

Yaşa göre balıkların ortalama balık ağırlıkları ise aşağıda verildiği gibiydi

Sıfır yaşında 4.01 gr
Bir yaşında 7.72 gr
İki yaşında 10.74 gr
Üç yaşında 13.40 gr

--------------------------------
Şimdi oyun başlıyor;
--------------------------------

2011 yılında yapılan son çalışmaya göre Karadeniz'de bir ile bir milyon ikiyüzbin ton arasında balık varmış. Bu rakamı ister kabul edin, isterse etmeyin, nihayetinde oyun oynuyoruz şurada

Soru : Sizce denizde avlanabilecek balık miktarı kaç tondur.

DEVAMI İÇİN AŞAĞIDAKİ BAĞLANTIYA TIKLAYINIZ.

Biraz Matematik, Biraz Oyun: Karadeniz'de ne kadar hamsi var?

11 Ocak 2013 Cuma

Yasa Dışı Balık satışını Engellemek İçin Çağrıya Ortaklık Daveti

“Yasadışı Balık Satışlarını Sonlandırma Girişimi” Konusunda Ortak Kampanyaya Davet

Günümüz Türkiye’sinde denizel canlı kaynaklarımızın ticari avcılık yönünden işletilmesi ve değerlendirilmesi konusunda son derece olumsuz bir süreçten geçilmektedir. Kaynak yönetiminde avcılık ile ilgili olarak doğru kararların alınması yeterli değildir. Avın tüketiciye kadar ulaşan halkasında da izlenmesi esastır. Diğer bir ifade ile yapılan avlanmalarda olası suiistimallerin ortaya çıkarılması ve bunların bir daha oluşmamasını sağlayacak caydırıcılık unsurunu yaşama geçirtecek ana etmen de denetimdir. Balıkçılık konusunda yıllardır çözüm bekleyen birincil düzeydeki konu avın tüketime giden süreçte sağlıklı denetim oluşumundan yoksunluğu olmuştur. Bu yoksunluk beraberinde sucul canlı kaynakların sürdürülebilirliğine gölge düşürmüş ve avcılıkları verimli olmaktan arındırmıştır. Haliyle balıkçılık sektörünün bir bütün olarak yıllardır yakınmasının temelinde yatan neden budur.

Balıkçılığımızda oluşan olumsuzluğu çok sade bir düzenleme ile olumluluğa dönüştürmek olasıdır. Bunun için çok paydaşlı bir platformun ortaklaşa benimseyeceği hususlar çerçevesinde, yerel yönetimlerin doğrudan yükümlülük almalarının sağlanması ile balıkçılığımızın düzlüğe çıkarılması işten bile değildir. Buna neden gereksinim bulunmaktadır sorusunu Türkiye’nin balıkçılık yönetimi konusunda yaşadığı yarım yüzyıla yakın süreci izlemekte yarar var.

Su Ürünleri Kanunu 1971 yılında günümüzden tam 42 yıl önce yürürlüğe girdi. Amaç tüm balıkçılık hizmetlerinin tek elden yürütülmesini sağlamak ve ülke balıkçılığını kalkındırmaktı. Bunun için ilkin 1972 yılında Su Ürünleri Genel Müdürlüğü kuruldu. Su Ürünleri Genel Müdürlüğü’nün Tarım Bakanlığı bünyesinde olması nedeniyle bakanlığın yurt sathında yayılmış bulunan diğer tüm kuruluşları da Su Ürünleri Kanununun yürütülmesinde ve izlenmesinde paydaş oldular. Hatta bu kanunun uygulama yetkisi köy muhtarlıklarına bile verilmişti.

Ne var ki merkezi otorite tüm iyi niyetli programlar ve tasarımlar konusunda idari başarıyı yakalamış ise de teknik konularda ayni başarı çizgisi yakalayamamıştır. Bunda hiç kuşkusuz balıkçılık örgütünün kuruluş yıllarında konunun gereği olan çağdaş personel yapılanmasının göz ardı edilmesinin büyük etkisi olmuştur. Bu sağlıksız uygulama yönetim ve karar verici mekanizmalarda doğal olarak sağlıklı kararlar alamamasının da bir nedenini oluşturmuştur. Daha sonraki zaman dilimlerinde Tarım Bakanlığı bünyesinde olan düzenleme ve reorganizasyonlarda balıkçılık konusunun öneminin bakanlık bünyesinde ağırlığını ortaya koyamamasında yönetim kadrolarının yetersizliği de önemli rol oynamıştır. Nitekim bunun sonucu olarak genel müdürlük ilkin daire başkanlığı statüsüne dönüştürülmüş, akabinde bu kuruluş da lağvedilmiştir. Daha sonraları balıkçılık, reorganizasyon uygulamalarında oluşturulan tüm yeni yapılandırmaların içerisinde cılız bir birim konumunda kalmışlardır. Haliyle bütün bu dağınık yapılanma, kaynakların devlet tarafından yönetiminde ve onun sürdürülebilirliğinde zafiyetler yaratmıştır. Yakın zamana kadar geçen 40 yıllık süreç içerisinde balıkçılık sektörüne egemen olanlar özellikle av yasakları konusunda sürdürülebilir kalkınma kurallarını dikkate almadan siyasi platformu da kullanarak merkezi otoriteye baskı uygulamışlar ve istediklerini elde etmişlerdir.

Ne var ki geçen 40 yıllık süreçteki tüm olumsuzluğun bedeli olarak sucul canlı kaynak stokları aşırı avcılık sonucu çökmüş ve avcılıklar verimlilikten uzaklaşmıştır. Haliyle bu durum balıkçılığın ilgi alanına giren tüm kesimlerde yakınma ve hoşnutsuzluk yaratmıştır. Hoşnutsuzlukların tavan yaptığı dönemde 03.06.2011 tarihinde Kanun Hükmünde Kararname ile Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü kurulmuştur. Bu oluşum balıkçılığın geleceği ile ilgili umutların da yeşermesinin nedenini oluşturmuştur. Nitekim 40 yıldır uyuyan dev konumundaki merkezi otorite balıkçılıkta yapılan hatalardan biri olan üretimi arttırıcı politikaları tamamen terk ederek, “verimli avcılığa geçiş” ile “sürdürülebilir balıkçılığa geçiş” dönemini başlatmıştır. Bunun sonucu olarak su ürünleri avcılığında günümüze kadar alınamayan kısmi de olsa reform addedilebilecek kararları alma durumunda olmuştur. 1 Eylül 2012 – 31 Ağustos 2016 dönemini kapsayan 3/1 No’lu Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ bunun somut göstergesidir. Nitekim bu kararların alınmasının sivil toplum örgütlerinde ve sorumlu balıkçılık ilkesini benimseyen kesimde ilk kez yarattığı memnuniyet göz ardı edilemez. Bunu gelecekte reform niteliğinde pek çok kararın takip edeceği kuşkusuzdur. Köprülerin altından çok sular geçmiştir ve uyuyan dev bir daha uyuma hakkına sahip olamamacasına uyanmıştır.

Ülke balıkçılığının kalkınmasında karar alıcı mekanizmanın merkezi otorite olduğu kuşkusuzdur. Ancak alınan kararların olumlu sonuçlar vermesi uygulama platformlarının takip, kontrol ve denetlemesi ve bu mekanizmanın devamlı ve iyi çalışması ile olasıdır. Peki, kim yapacaktır bu denetlemeyi? 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu mahalle muhtarından kolluk gücüne kadar kanunun uygulanmasından herkesi sorumlu kılmaktadır. Kanunun gayet açık olmasına rağmen geçmişteki uygulamalara baktığımızda durumun hiçte böyle olmadığını görmekteyiz. Her ne kadar Su Ürünleri Kanunu her kurumu görevlendirmiş ise de ne yazık ki görevlendirdiği kurumların kendi kanunlarında ya da yönetmeliklerinde 1380 Sayılı Kanunun getirdiği sorumluluklara hiç değinilmemiş. Hal böyle olunca da yasalardaki boşluklar nedeni ile kanun ile sorumlu olan kamu kurumları görevlerini yerine getirememe konumunda kalmışlardır.

Balıkçığımızın sevk ve idaresini düzenleyen 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunun uygulanması konusunda ülkesel düzeyde belediyeler ve zabıta teşkilatları da sorumlu tutulmuştur. 1380 Sayılı Kanunun bu açık ve net görevlendirmesine rağmen, belediyelerin kuruluş, görev ve yetkilerini belirleyen Belediyeler Kanununun içeriği balık satış noktalarındaki 1380 Sayılı Kanunun öngördüğü denetim ve kontrolleri kapsamamaktadır. Haliyle bu durum bir noksanlığı sergilemektedir. Mevcut Belediyeler Kanunu ve zabıta yönetmelikleri, belediyeleri balık ticarethanelerinin sadece gıda güvenliği ve balık satış noktalarının sağlık koşullarına uygunluğu açısından denetlenmesi ile sınırlı kalmaktadır. Böylelikle yasa düzenlenmesi aşamasında gözden kaçırılan bu eksiklik nedeni ile yükümlülük lojistik ve kadro alt yapısı yeterli olmayan Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü bünyesinde kalmıştır. Oysa genel müdürlüğün görevi bu olmamalıdır.

Diğer taraftan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı sucul kaynakların korunması konusunda yakın geçmişte göz ardı edilemeyecek düzeyde olumlu bir adım atmıştır. Şimdi yapılması gereken ise eşgüdüm ve koordinasyonun hayata geçirilmesi için revize yasal düzenlemelerin yapılmasıdır. Bunun için öncelikli iş ülkesel çapta avlanması ve satılması yasaklanmış tüm su ürünlerinin kontrol altına alınarak otoriter bir sistemin kurulmasına önayak olmaktır. Haliyle Belediyeler Kanunu’nda 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamı ile örtüşen gerekli düzenlemeleri yapmak, söz konusu edilen boşluğu gidermek için Belediyeler bünyesinde “Su Ürünleri Birimi” kurulmasını ve bu birimlerde de “su ürünleri teknik personel” istihdamını kanun marifetiyle zorunlu hale getirmektir.

Böylelikle Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğün omuzlarındaki yükü eylem birliği ile hafifletmek veya kaldırmağa olanak sağlanmış olacaktır.

Bu eylem birliğini imza kampanyasına dönüştürerek sorunu ve öneriyi siyasal iktidara hep beraber taşımak ortak hedef olmalıdır.

Özümsenmiş haliyle; Yasadışı balık ticaretinin engellenebilmesinin en gerçekçi çözüm yolu, acilen balık satış yerlerinin ve su ürünleri ticaretinin karadaki denetimleri Belediye Zabıta Teşkilatlarına devredilmeli ve bu durum kanun marifeti ile zorunlu hale getirilmelidir.

Bunun için de:
  • 1) Belediyelerin kuruluşu ve görevlerini belirleyen kanunun 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu paralelinde tashih edilerek, belediyelerin balık satış noktalarında 1380 Sayılı Kanun kapsamında görev yapmalarının zorunlu hale getirilmelidir.
  • 2) Belediyeler bünyesinde balıkçılık ile ilgili olarak bir balıkçılık birimi kurulmalıdır.
  • 3) Balıkçılık biriminde görev yapacak bireyler konu ilgilisi fakülte, yüksek okul veya meslek lisesi mezunlarından oluşmalıdır

.

Bu talepleri yasaya dönüştürebilmek ve ilgili tüm resmi kuruluşlara yansıtmak amacıyla sizleri ortak kampanyaya paydaş olarak davet ediyoruz.

GELENEKSEL BALIKÇILIĞI YAŞATMA DERNEĞİ

http://www.gelbalder.org/kampanyalar/2607-kampanya-paydaslar-ve-destekciler.html