17 Ağustos 2010 Salı

Gazi Tekne

Bartın'ın Kapsuyu köyünde bir depoda Kurtuluş Savaşı'nda kullanılan 110 yıllık bir tekne bulundu. 14 Temmuz 2010 - 05:00


Gideros Koyu’ndan Anadolu’ya


Kurtuluş Savaşı sırasında, Rusya’dan silah ve erzak taşımada kullanıldığı belirtilen 110 yıllık yelkenli tekne Bartın Kapsuyu köyünde bir depoda ortaya çıktı.


Teknenin hikayesini köyde oturan 77 yaşındaki Hasan Turan, büyüklerinin duyduklarına dayanarak şöyle anlattı: “İpsiz Recep 1922’de Kapusuyu’na gelip, Kurucaş ile Yeniköy sınırları içersindeki İdare Boğazı’na karargah kurmuş. Rusya’dan getirdiği silah ve cephaneyi Gideros Koyu’ndan Anadolu’ya sokmuş.”


12 metre uzunluğunda

Hasan Turan: “İşte o zamanlarda Kapusuyu’nda oturan Kör Hasan ve Mehmet sahip olduğukları 12 metre boyundaki bu yelkenlinin yardımıyla İpsiz Recep ile birlikte Sivastopol Limanı’ndan aldıkları silah ve mühimmatı Kapusuyu’na getirmiş. Bu tarihi tekne uzun süre Milli Mücadele’de çarpışan Anadolu’daki askerlerimize cephane, yiyecek ve tuz desteği sağlamış. 110 yaşında olan bu tekne yıllardır kapalı olarak tutuluyor. Kimsenin bu teknenin burada olduğundan haberi yok” diye konuştu.

İPSİZ RECEP KİMDİR?

İpsiz Recep 1862’de Rize’de doğmuştur. Yelkenlisi ile Zonguldak’tan kömür taşımacılığı yaparken işleri bozulunca eşkiyalığa başlamıştır. Kandıra civarında Müslüman halka zulmeden Rum çetelerine karşı Kuvayı Milliye saflarına katılmıştır. İstanbul’dan Anadolu’ya takalarla silah ve cephanelik sevketti. İpsiz Recep Milli Mücadele yıllarında göstermiş olduğu kahramanlıklarla yüzbaşı rütbesi almıştır.

9 Ağustos 2010 Pazartesi

Karadeniz Balıkları


Karadeniz'in Balık Türleri Tablosu (tıklayarak 1200x1800 pixellik örneği görebilir, kaydedebilirsiniz)

YER ALAN TÜRLER (60 Tür) Önemli türlerin tamamı ve ender görülen türlerden bazıları
---------------
Hamsi
Çaça (Camuka)
Sardalya
Tirsi
Gümüş (Aterina)
Ruma
Karagöz İstavrit
Sarıkuyruk İstavrit
Uskumru
Palamut
Lüfer
Zargana
Tokmakbaş Kefal (Haskefal)
Sarıkulak Kefal (Altınbaş Kefal)
Rus Kefali
Levrek
İzmarit
Ispari (Tarak)
Sivriburun Karagöz (Şona)
Mavrişgil (Eşkina
Kötek (Minekop)
Kırlangıç
Hani
Karadeniz Barbunyası
Barbunya
Tekir
İskorpit (çarpan)
Trakonya (çalar)
Kömüş b. (Kurbağa b.)
Mezgit
Gelincik b.
Kayış b.
Üzgün b.
Yassıkafa Koit (Kaya b.)
Kara Koit (Kaya b.)
Tokalak Koit) (Kaya b.)
Karabaş b.
Çatalkuyruk (Papas b.)
Çilli lapina
Lapina
Benekli Lapina
Sümüklü b. (İri horozbina)
Horozbina (ibikli horozbina)
Ördek b.
Dikence b.
İri Deniz İğnesi
Denizatı
Kalkan b.
Pisi b. (Çivisiz Kalkan)
Dere pisisi (Süt b.)
Dil b.
Kancaağız dil b. (Cam dil b.)
Fener b.
Mersin morinası
Sivrişka
Karaca (Rus mersini)
Vatoz
Köpek b. (Mahmuzlu Camgöz)
Çılgana (iğneli vatoz)
-----------------------

5 Temmuz 2010 Pazartesi

Mersin Balıklarının Yeniden Hayata Döndürülmesi


Mersin balıkları, dünya sularında 27 tür, ülkemiz sularında 5 türü bulunan ve biyolojik çeşitlilik açısından çok değerli balıklardır. Yaklaşık 200 milyon yıldır dünya üzerinde mevcut olan bu balıklar, 20. yüzyılda başlayıp ne yazık ki giderek artan hızla devam eden insan kaynaklı çevresel bozulmalar (üreme ve yaşama alanlarının tahribi, kirlilik, usulsüz avcılık) nedeniyle yaşam mücadelesi vermektedir.

Doğal olarak bulunduğu bir çok yerde olduğu gibi Karadeniz’de de yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan mersin balıklarının neslinin devamının sağlanmasına katkıda bulunmak üzere Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Trabzon Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü yürütücülüğünde, Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi ortaklığında ve Mersin Balıklarını Koruma ve Yaşatma Derneği (MERKODER) işbirliğinde 1 Ocak 2006 tarihinde başlayan “Mersin Balıkları Populasyonlarının Mevcut Durumlarının Belirlenmesi ve Yetiştiricilik İmkanlarının Araştırılması” adlı proje, 31 Aralık 2009 tarihinde sona ermiştir.

Ülkemiz sularında bulunan mersin balığı türlerinin son durumlarının belirlendiği, genetik yapılarının incelendiği, mevcut ve alternatif koruma stratejilerinin değerlendirildiği ve mersin balıklarının kültürüne yönelik çalışmaların başlatıldığı dört yıl süren bu çalışmada, 1990’lı yılların başında ülkemiz sularında var olan 5 türden günümüzde sadece üç türün (Acipenser gueldenstaedtii, Acipenser stellatus ve Huso huso) halen kıyılarımızda bulunduğu tespit edilmiştir.

Bu durum, 1996 yılından itibaren avcılığı yasak olan mersin balıklarının sadece av yasakları ile yeterince korunamayacağını ve koruma konusunda daha etkin stratejiler belirlenmesi gerektiğini göstermektedir.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından desteklenen ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığı yürütücülüğünde devam eden "Recovery of sturgeon populations in Turkey: habitat assessment and restocking" adlı proje kapsamında bir sivil toplum kuruluşunun yapması öngörülen kamuoyunu bilinçlendirme faaliyetlerinin yürütülmesi konusunda MERKODER'in başvurusu kabul edilmiştir.
Sözkonusu faaliyetlerden ilki 24 Temmuz 2010 Cumartesi günü Karasu Belediyesi'nce (Adapazarı) düzenlenen Mersin Balığı Festivali çerçevesinde bir çalıştay (Nesli Tükenme Tehlikesindeki Mersin Balıklarını Tanıtım Çalıştayı) şeklinde yapılacaktır (Çalıştay programı netleşince bildirilecektir). Çalıştay haricinde, mersin balıklarını tanıtıcı çeşitli ürünler hazırlanarak festival sırasında halka dağıtılacak ve mersin balıkları konusunda bilgilendirme-bilinçlendirme çalışmaları yapılacaktır. MERKODER için son derece önemli olan bu aktivitede hep birlikte olmayı arzu ederiz. 24 Temmuz 2010 Cumartesi günü Karasu'da buluşmak üzere.

Daha sonraki faliyetler Samsun-Yakakent ile devam edecektir.

Proje kapsamında muhtemelen Yeşilırmak kıyısında mersin balığı üretim ve balıklandırma araştırma merkezi kurulacaktır. Bu gün Amasya'da DSİ nin balıklandırma tesislerinde deneme çalışmaları devam etmektedir.