5 Temmuz 2010 Pazartesi

Mersin Balıklarının Yeniden Hayata Döndürülmesi


Mersin balıkları, dünya sularında 27 tür, ülkemiz sularında 5 türü bulunan ve biyolojik çeşitlilik açısından çok değerli balıklardır. Yaklaşık 200 milyon yıldır dünya üzerinde mevcut olan bu balıklar, 20. yüzyılda başlayıp ne yazık ki giderek artan hızla devam eden insan kaynaklı çevresel bozulmalar (üreme ve yaşama alanlarının tahribi, kirlilik, usulsüz avcılık) nedeniyle yaşam mücadelesi vermektedir.

Doğal olarak bulunduğu bir çok yerde olduğu gibi Karadeniz’de de yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan mersin balıklarının neslinin devamının sağlanmasına katkıda bulunmak üzere Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Trabzon Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü yürütücülüğünde, Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi ortaklığında ve Mersin Balıklarını Koruma ve Yaşatma Derneği (MERKODER) işbirliğinde 1 Ocak 2006 tarihinde başlayan “Mersin Balıkları Populasyonlarının Mevcut Durumlarının Belirlenmesi ve Yetiştiricilik İmkanlarının Araştırılması” adlı proje, 31 Aralık 2009 tarihinde sona ermiştir.

Ülkemiz sularında bulunan mersin balığı türlerinin son durumlarının belirlendiği, genetik yapılarının incelendiği, mevcut ve alternatif koruma stratejilerinin değerlendirildiği ve mersin balıklarının kültürüne yönelik çalışmaların başlatıldığı dört yıl süren bu çalışmada, 1990’lı yılların başında ülkemiz sularında var olan 5 türden günümüzde sadece üç türün (Acipenser gueldenstaedtii, Acipenser stellatus ve Huso huso) halen kıyılarımızda bulunduğu tespit edilmiştir.

Bu durum, 1996 yılından itibaren avcılığı yasak olan mersin balıklarının sadece av yasakları ile yeterince korunamayacağını ve koruma konusunda daha etkin stratejiler belirlenmesi gerektiğini göstermektedir.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından desteklenen ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığı yürütücülüğünde devam eden "Recovery of sturgeon populations in Turkey: habitat assessment and restocking" adlı proje kapsamında bir sivil toplum kuruluşunun yapması öngörülen kamuoyunu bilinçlendirme faaliyetlerinin yürütülmesi konusunda MERKODER'in başvurusu kabul edilmiştir.
Sözkonusu faaliyetlerden ilki 24 Temmuz 2010 Cumartesi günü Karasu Belediyesi'nce (Adapazarı) düzenlenen Mersin Balığı Festivali çerçevesinde bir çalıştay (Nesli Tükenme Tehlikesindeki Mersin Balıklarını Tanıtım Çalıştayı) şeklinde yapılacaktır (Çalıştay programı netleşince bildirilecektir). Çalıştay haricinde, mersin balıklarını tanıtıcı çeşitli ürünler hazırlanarak festival sırasında halka dağıtılacak ve mersin balıkları konusunda bilgilendirme-bilinçlendirme çalışmaları yapılacaktır. MERKODER için son derece önemli olan bu aktivitede hep birlikte olmayı arzu ederiz. 24 Temmuz 2010 Cumartesi günü Karasu'da buluşmak üzere.

Daha sonraki faliyetler Samsun-Yakakent ile devam edecektir.

Proje kapsamında muhtemelen Yeşilırmak kıyısında mersin balığı üretim ve balıklandırma araştırma merkezi kurulacaktır. Bu gün Amasya'da DSİ nin balıklandırma tesislerinde deneme çalışmaları devam etmektedir.

Hiç yorum yok: